Velkommen til EnhedsVerdensbilledet


Et fantastisk verdensbillede har taget form:
Videnskab og spiritualitet er forenet!

Ny bog skrevet af

Eskild Tjalve

Grundbog om det nye verdensbillede:
ENHED – Videnskab og spiritualitet forenet

Mandala bygget over glasmosaikken Rose Window i Notre Dame, Paris.
En mandala symboliserer, at alt hænger sammen i en enhed.

Mandala bygget over glasmosaikken Rose Window i Notre Dame, Paris. En mandala symboliserer, at alt hænger sammen i en enhed.

Om forlag og bog

Jeg har udgivet bogen på eget forlag i en flot udgave i stort format.

Den har været 7 år undervejs, og den udkom den 3. marts.
Den kan indtil videre kun købes i webshoppen på denne hjemmeside.

Jeg ser frem til at præsentere det nye verdensbillede ved foredrag og  workshops rundt om i landet i den kommende tid.
Kom gerne med forslag til hvem, der kan og vil arrangere det.

Denne webside handler udelukkende om det nye EnhedsVerdens-billede – om visionerne, det giver anledning til, og hvordan vi kan udbrede det i samfundet.
Det handler ikke om den etablerede videnskab, men om en  stor gruppe af “nye forskere”, som har udviklet det igennem mange år. Det er endnu ikke accepteret af den etablerede videnskab, selv om det er baseret på sand videnskabelig forskning.

Derfor er det vigtigt:
De globale kriser kan ikke opbremses ved, at vi alene opfinder nye teknologier eller grøn vækst eller ved at vi planter millioner af træer. Dette vil være symptomløsninger, der kun kan mildne katastrofernes eskalering for en tid. Det ændrer ikke ved problemernes dybeste årsag, mennesket.

Den basale forudsætning for, at Jordens liv kan trives i fremtiden er, at menneskene ændrer sig og lærer at koordinere hjertet og hjernen.
Det nye EnhedsVerdensbillede vil blive redskabet, hvor igennem dette kommer til at ske.

EnhedsVerdensbilledet handler i sin essens om LIV og BEVIDSTHED, hvor alt er forbundet og virker ind på hinanden i en enhed. Menneskeheden får herigennem mulighed for at udvikle en global bevidsthed gennem fælles ansvarlighed og ultimativt samarbejde.

Det har været undervejs i mere end 50 år, og det er nu så veldokumenteret, at det rummer meget store potentialer for en grundlæggende ny udvikling af menneskeheden og dermed alt  liv på Jorden. Det vil kunne inspirere og hjælpe menneskeheden til at håndtere de globale kriser

Mange kender til forskellige elementer af det, men det er først, når en forståelse af sammenhængene og enheden i dette VB udbredesi samfundet og globalt, at de store forandringer kan finde sted.

“Bevidsthedens fantastiske potentialer kan bruges i det enkelte menneskes liv og i gruppers samspil
samt til at skabe s
ammenhæng og enhed i samfundet og globalt.”

Det nye verdensbillede

Det tilsyneladende umulige er sket: 400 års strid er ved at blive afsluttet! Et nyt naturvidenskabeligt verdensbillede og det spirituelle verdenssyn er blevet forenet i et nyt verdensbillede, EnhedsVerdensbilledet.

Den nye naturvidenskab har åbnet sig 100 % for den ikke-fysiske verden, og det er grundigt dokumenteret af dybt seriøse forskere verden over. Det er udviklet gennem mere end 50 år. Det rummer de mest fantastiske potentialer både for det enkelte menneske, for vores samfund, og også for naturen og hele Jorden.

Den mest grundlæggende erkendelse i det nye verdensbillede er, at hele Universets udgangspunkt er én stor universel bevidsthed, som er ophav til alt skabt. På den måde er det nye helt vendt på hovedet i forhold til det gamle, men de etablerede forskere anerkender det ikke – endnu. Det nye står til at skabe så meget røre blandt disse forskere, at det næsten vil svare til at kaste et kanonslag ind i naturvidenskaben!

Udviklingen vil kunne gå med stormskridt, når den nye viden og visdom vinder frem i samfundets institutioner og i erhvervslivet, så det kan sættes ind i løsningen af de globale kriser. Men det sker ikke af sig selv, for først skal de etablerede forskere erkende, at den nye viden rummer en større del af sandheden end den hidtidige viden. Det betyder at en del grundlæggende antagelser skal laves om, hvilket kan tage en del år. Derfor er der brug for, at den nye viden udbredes hurtigst muligt gennem information på mange måder og i mange sammenhænge.

Heldigvis er det sådan, at en stor og vigtig del af den nye viden ikke behøver et officielt stempel fra forskere: 

“Der er meget der kan bruges dels i det enkelte menneskes liv, og dels i erhvervslivet, så snart man kan se værdien af det nye.”

Kontakt 

Send en email

2 + 12 =

EnhedsVerden ©2020 | Udviklet af Jeanne Boll fra Webkonsulenterne