EnhedsVerdensbilledet

EnhedsVerdensbilledet

Den utrolige forening
af Videnskabens Verden og
den ikke-fysiske Verden

Naturvidenskaben

Naturvidenskabens verdensbillede står overfor en voldsom omvæltning. Det bliver mere og mere presset af en pionergruppe af forskere, som gennem 5 – 6 årtier har udviklet et nyt verdensbillede, hvor vestlig videnskab er integreret med essensen af det universelle spirituelle verdensbillede.
Det nye verdensbillede har endnu ikke noget endeligt navn.

Det kaldes bl.a. The New Paradigm og Biocentrism. For mig er det logiske navn: EnhedsVerdensbilledet.

Det nye vender helt op og ned på de hidtidige principper i videnskaben, men den almindelige videnskab ikke er åben for det endnu.
Det er som om en kollektiv strøm af inspiration og dybe indsigter, myldrer frem og giver mange mennesker et tiltrængt håb om en bedre Verden

“Universet er én stor bevidsthed, som er ophav til alt skabt, og hvori ALT er forenet.
Dette kan forekomme at være den største erkendelse i videnskabens historie!”

 

Universet overordnet set

Universets Bevidsthed

Hele Universets grundlag er én stor bevidsthed, som er årsag til alt og som gennemtrænger alt.
Denne bevidsthed er uden for tid og rum, den er ren væren i universel kærlighed, evig og uforanderlig, og det er den, der skabte Universet og stadig gør det.

(Universet bevidsthed er symboliseret af den store stjerne i billedet øverst)

EnhedsFeltet

Universets Bevidsthed er aktiv med skabelse i EnhedsFeltet, som er et felt af bevidsthed og information. Alt skabt udgår og defineres herfra. Dette felt er også udenfor tid og rum, så information om al skabelse til alle tider findes her.

Alt er ét, da alt eksisterer i Enheds-Feltets bevidsthed.

(Enhedsfeltet er symboliseret ved de mange små stjerner i billedet øverst)

Universet er et Hologram

Et holograms princip er, at al information i et system genfindes i enhver større eller mindre del af systemet. Som foroven, så forneden. Således er alt ét.

Alt er svingende energi

Alt er elektromagnetiske svingninger. Når flere ting svinger synkront sammen kaldes det kohærens. Universet søger harmoni gennem mest mulig kohærens.

Synkronicitet

To eller flere begivenheder kan finde sted samtidigt i den fysiske verden, enten på det samme sted eller forskellige steder. Dette er en følge af, at alt er forbundet i EnhedsFeltet.

Den Fysiske Verden

Alt fysisk har sin årsag og definition i EnhedsFeltet. Bevidsthed skaber tanker og visioner, som skaber energi som igen kan skabe stof. Således opstår stof af bevidsthed.

Det levende liv

Bevidstheders tilblivelse

Enhver organismes bevidsthed opstår som en slags fortætning af en gnist af Universets Bevidsthed. Denne gnist bliver aldrig adskilt fra sit ophav, så den er til enhver tid ét med den store bevidsthed. Bevidsthed opstår således aldrig, bevidsthed transformeres. Der er kun én bevidsthed, og den er evig.

Mennesket og EnhedsFeltet

Da Universets Bevidsthed er ren væren i kærlighed, så er kærlighed nøglen til bevidst kontakt med EnhedsFeltet. Dette kan ske i meditativ tilstand, hvor man kan finde dyb indre fred og opløftelse. Desuden kan man modtage inspiration og vejledning gennem intuitionen og den indre stemme, f.eks. til at løse et problem, styrke helbredet eller inspiration til kreativt arbejde.

Menneskets bevidsthedskraft

Menneskets bevidsthed rummer en stærk skaberkraft til at påvirke og skabe i den fysiske verden. Mennesket kan udvikle evnen til at tiltrække ønskede forhold i sit liv, og en stor gruppe mediterende kan f.eks. få kriminalitet og vold til at falde i en by. Den kan også på afstand skabe healing eller manifestere andre positive forhold. De nye forskere har skabt forbedrede manifestationsteknikker.


Hjertets visdom

Menneskets hjerte har sin egen intelligens (med neuroner ligesom hjernen, dog langt færre). Hjertet og hjernen kommunikerer.

Et hjerte i harmoni påvirker hjernen til harmoni, hvorved menneskets evner og potentialer løftes markant. Mennesket bliver klar og koordineret i sindet, og forbedrer evnen til at tænke klart og finde gode løsninger.
Hjertet har et stort energifelt, der kan påvirke andre mennesker samt dyr og planter.

En ny Biologi

Menneskets bevidsthed kan forårsage både sundhed og sygdom. Svære tanker og følelser kan skabe svækkelse og sygdom, mens løftede tanker og følelser kan skabe sundhed. Dette er baseret på en grundlæggende ny viden kaldet epigenetik, der handler om at sindstilstanden kan påvirke genernes mulighed for at komme til positivt udtryk eller alternativt gøre visse gener inaktive.

Kommunikation med naturen

Alt liv har bevidsthed, således også planter. Dyr og planter reagerer på menneskers følelser og tanker. Det er muligt at kommunikere med naturen, men også direkte at samarbejde med den. Dette sker via intuition og telepati.
Når et menneske møder naturen med kærlighed, reagerer naturen igen med harmoni og kærlighed. Mødes hvepse med kærlighed, stikker de ikke, og møder man en giftslange med kærlighed, bider den ikke.


“Der er et enormt potentiale i EnhedsVerdensbilledet. Det er en uvurderlig skattekiste at få serveret i disse år, hvor menneskeheden er kraftigt udfordret af alvorlig mangel på livskvalitet for mange mennesker og af voldsomme globale kriser.”

Rødderne til EnhedsVerdensbilledet

De fysikere som, arbejdede med kvantemekanikken i første del af 1900-tallet, havde en grundindstillig til tilværelsen, som var inspireret af den indiske spirituelle filosofi. Disse fysikere mødtes og talte om dette, og således har fysikeren Werner Heisenberg udtrykt: ”Efter samtalerne om indisk filosofi giver nogle af idéerne om kvantefysik – som forekom skøre – meget mere mening.”

Dette møde mellem Vestens tænkning og Østens spirituelle lære fik fysikerne til at åbne deres tænkning, så de kunne rumme og efterhånden mere og mere forstå den komplicerede kvantemekanik. Men det er dog først nu med de nye forskere, at den spirituelle fikosofi og vestens videnskab i sig selv kan forenes.

Den nye vej

EnhedsVerdensbilledet kan også betegnes som et bevidstheds verdensbillede, da bevidsthed er helt centralt.
Når EnhedsVerdensbilledet om nogle år bliver alment accepteret i samfundet, vil det fremme enhedsfølelse, fællesskab, samhørighed, samarbejde ud fra den højeste fællesnævner, respekt for naturen og for alt liv. Det vil medføre et skift fra kamp ud fra forskellige meninger til samarbejde i visdom, samt et skift fra fragmenteret tænkning til helhedstænkning.

Det vil således give baggrund for meget store forandringer i samfundet. Vi kan bare tænke på, hvor meget det nuværende materialistiske fysiske verdensbillede har påvirket mennesker, samfund og globale forhold. Det nye vil bl.a. påvirke sundhedsvæsnet, psykiatrien, hjerneforskning, biologi, fysik, landbrug og fødevarer, de fleste uddannelser samt skoler m.m. og i høj grad også det enkelte menneskes liv.

Nogle af forskerne bag EnhedsVerdensbilledet

Eben Alexander, David Bohm, Gregg Braden, Eike Braunroth, Lee Carroll, Doc Childre, Jude Currivan, Joe Dispenza, Larry Dossey, A. Walter Dänzer, Masaru Emoto, Jean Houston, Robert Lanza, Ervin Laszlo, Bruce Lipton, Lynne McTaggart, Dean Radin og Rupert Sheldrake.

Kontakt 

Send en email

3 + 10 =

EnhedsVerden ©2020 | Udviklet af Jeanne Boll fra Webkonsulenterne