Om bogen

Enhed

 

Videnskab og spiritualitet forenet

 

Om bogen

Den nye videnskab i EnhedsVerdensbilledet giver en forståelse af, hvorfor immunsystemet svækkes af frygt og bekymring, og hvordan det kan styrkes gennem forskellige bevidsthedsredskaber.

Bogen er skrevet, så mange mennesker uden særlige forudsætninger vil kunne få glæde af EnhedsVerdensbilledet. Det gælder også mediefolk og politikere, som hidtil ikke har haft adgang til relevant og forståeligt materiale. Det der findes, er for det meste bøger og videoer, som omhandler afgrænsede emner af EnhedsVerdensbilledet. Der findes også bøger, som beskriver større dele af det, men de er i et sprog, som kan være vanskeligt for de fleste mennesker. Derfor har jeg udarbejdet denne bog.

Bogen beskriver dels de nye overordnede principper i Universets opbygning og funktion og dels en række konkrete redskaber til at bruge den nye viden. En væsentlig del af emnerne handler om vores bevidstheds fantastiske potentialer.

I bogen er der mange casestories.

En væsentlig del af redskaberne kan anvendes i hverdagen til at skabe ønskede forhold i tilværelsen og til at se livet fra et højere perspektiv.Herved kan man blive langt bedre til at håndtere udfordringer og kriser og alligevel finde fred i det indre.

Min baggrund for at skrive bogen er, at jeg har arbejdet 20 år i den teknisk videnskabelige verden (på Danmarks Tekniske Universitet), og siden mere end 35 år med den spirituelle verden, så jeg kender begge verdener. I mine bøger og også i min undervisning har jeg altid haft et udstrakt brug af nøje udvalgte og udviklede illustrationer. Dette gælder også denne bog.

Den fysiske bog
Stort format: 21 x 26 cm
Stift bind
236 sider og 135 illustrationer
Pris 375 kr.

Kontakt 

Send en email

6 + 14 =

EnhedsVerden ©2020 | Udviklet af Jeanne Boll fra Webkonsulenterne